6 dage / DKK 10.450,- / VÆR ET MED NATUREN - Valldal / Færge / Hotel m. morgenmad / Havkajak / Rafting / Fjellvandring 

2021-01-04

SOMMER GRAND TOUR NOK 14.195,- (DKK 10.450,-) per person

Kom helt tæt på naturen

Norge - Valldal 6 dage

Voksen: DKK 10.450,- og barn: DKK 3.950,-

Dette tilbud inkluderer:

Færge Hirtshals-Kristiansand t/r med bil.

6 overnatninger på Valldal Fjordhotel få meter fra Ta fjordens bred

6 x morgenmad

Havkajak tur med guide, ca 3 timer

Fjelltur med guide, 3-4 timer

Familie Rafting med guide, ca 3 timer

Dette skal du og din familie opleve:

Valldal er en gemt natur perle på i området Romsdalen i Norge. På denne tur kommer du og din familie helt ud i naturen. Endda fra jeres hotelværelse har i fornemmelsen af at være en utrolig lille brik i noget større.De stejle fjelde skyder sig op mod himlen fra fjordens stille vand.

Valldal er kendt for sine smagfulde jordbær og anden frugtavl. Fjorden og de lange lyse sommernætter giver et helt unikt mikroklima her.

Første dag er rejsedagen, hvor I om morgenen drager fra Hirtshals med Fjordlines færge til Kristiansand i Sydnorge. Og så er der en ca 10 timers køretur op til Valldal.

Efter en god nats søvn i områdets absolutte bedste hotel, skal I ud og sejle i havkajak. I kan gå over til mødepunktet, hvor I får jeres guide at se. Alle kan være med til kajak. Kajakkerne er stabile. I får våddragter udleveret og så er I klar til at komme ud på fjorden og få rørt arme og ben.

Næste dag skal I på en fjellvandring helt helt op. En fantastisk udsigt venter jer. Her kan alle også være med.


Turens højdepunkt er en familierafting. Dette er en tur designet til familier og nybegyndere. Med ombord får I en guide, som instruerer jer i, hvornår der skal padles frem og tilbage. Det er en cool oplevelse.

Der er planlagt to dage uden et aktivitetsprogram, og her anbefales en udflugt til Juvet og Trollstigen som rækkes på 20 minutter i bil, samt en tur til byen Ålesund og Atlanterhavskysten.

I dette område af Norge må man arbejde på naturens vilkår, hvilket betyder at de tre planlagte aktiviteter kan ændre rækkefølge i forhold til beskrivelsen ovenfor.

Ved Bestilling betales et depositum på DKK 2.000,- Den øvrige del af betalingen falder 14 dage før afrejse. Afbestilling kan ligeledes ske indtil 14 dage før afrejse. Ved enkeltværelsesbestillinger kommer et tillæg.

Så, pak vandreskoene og spillekortene i bilen, og kør nord på. Resten har vi sørget for ;-)

Ret forespørgsler og bestillinger til email: nraff@nraff.no

English

Be a part of nature - Norway - Valldal 6 days


This offer includes:

Ferry Hirtshals-Kristiansand round trip incl. car.

6 nights at Valldal Fjordhotel a few meters from the fjord

6 x breakfast

Sea kayak tour with guide, about 3 hours

Mountain hike with guide, 3-4 hours

Family Rafting with guide, about 3 hours

This is what you and your family will experience:

Valldal is a hidden natural gem in the area of ​​Romsdalen in Norway. On this trip, you and your family will be completely out in nature. Even from your hotel room you have the feeling of being an incredibly small piece in something bigger. The steep mountains shoot up into the sky from the quiet waters of the fjord.

Valldal is known for its tasty strawberries. The fjord and the long bright summer nights provide a completely unique microclimate here.

The first day is the travel day, where in the morning you depart from Hirtshals with Fjordlines ferry towards Kristiansand in southern Norway. You will arrive here at about 13:00 and then there is an approximately 10 hour drive up to Valldal.

After a good night's sleep in the area's absolute best hotel, you are going kayaking. You can walk over to the meeting point, where you will meet up with your guide. Everybody can join the kayak. The kayaks are very stable. You will receive wetsuits and then you are ready to go out on the fjord.

The next day you are going on a mountain hike. A great view awaits you.

The highlight of the trip is a family rafting. This is a tour designed for families and beginners. On board you get a guide who instructs you when to paddle back and forth. It's a cool experience.

Two days are planned without an activity program, and here an excursion to Juvet and Trollstigen is recommended, which takes approx 20 minutes by car. A day trip to the town of Ålesund and the Atlantic coast is also a possibility.

In this area of ​​Norway the nature sets the rules. We have to respect this. This means that the 3 activities planned can change on a short notice in the order they take place. 


When ordering, a deposit of EUR 300 is paid. The rest of the payment is due 14 days before departure. Cancellation can also be made up to 14 days before departure. For single room bookings comes a surcharge.

So, pack your hiking boots and playing cards in the car and head north. The rest we have taken care of ;-)

Send inquiries and orders to email: nraff@nraff.no

Deutsch

Sei ein Teil der Natur - Norwegen - Valldal 6 Tage


Dieses Angebot beinhaltet:

Fähre Hirtshals-Kristiansand Hin- und Rückfahrt inkl. Auto.

6 Nächte im Valldal Fjordhotel, nur wenige Meter vom Fjord entfernt

6 x Frühstück

Seekajaktour mit Führer, ca. 3 Stunden

Bergwanderung mit Führer, 3-4 Stunden

Familien-Rafting mit Guide, ca. 3 Stunden

Dies werden Sie und Ihre Familie erleben:

Valldal ist ein verstecktes Naturjuwel in der Gegend von Romsdalen in Norwegen. Auf dieser Reise sind Sie und Ihre Familie völlig in der Natur. Selbst von Ihrem Hotelzimmer aus haben Sie das Gefühl, ein unglaublich kleines Stück in etwas Größerem zu sein. Die steilen Berge ragen aus dem ruhigen Wasser des Fjords in den Himmel.

Valldal ist bekannt für seine leckeren Erdbeeren. Der Fjord und die langen, hellen Sommernächte sorgen hier für ein völlig einzigartiges Mikroklima.

Der erste Tag ist der Reisetag, an dem Sie morgens mit der Fjordlines-Fähre von Hirtshals in Richtung Kristiansand in süd- Norwegen abfahren. Sie kommen hier gegen 13:00 Uhr an und dann sind es ungefähr 7 Autostunden bis nach Valldal.

Nach einer erholsamen Nacht im absolut besten Hotel der Gegend dürfen Sie Kajak fahren. Sie können zum Treffpunkt zu Fuss gehen, hier treffen Sie sich mit Ihrem Guide. Jeder kann sich dem Kajak anschließen. Die Kajaks sind sehr stabil. Sie erhalten Neoprenanzüge und können dann auf den Fjord gehen.

Am nächsten Tag machen Sie eine Bergwanderung. Eine tolle Aussicht erwartet Sie.

Der Höhepunkt der Reise ist ein Familien-Rafting. Dies ist eine Tour für Familien und Anfänger. An Bord erhalten Sie einen Führer, der Sie anweist, wann Sie hin und her paddeln müssen. Es ist eine coole Erfahrung.

Es sind zwei Tage ohne Aktivitätsprogramm geplant, und hier wird ein Ausflug nach Juvet und Trollstigen empfohlen, der mit dem Auto ca. 20 Minuten dauert. Ein Tagesausflug in die Stadt Ålesund und an die Atlantikküste ist ebenfalls möglich.

In diesem Gebiet Norwegens legt die Natur die Regeln fest. Wir müssen das respektieren. Dies bedeutet, dass sich die 3 geplanten Aktivitäten kurzfristig in der Reihenfolge ändern können, in der sie stattfinden.

Bei Bestellung wird eine Anzahlung von EUR 300 geleistet. Der Restbetrag ist 14 Tage vor Reiseantritt fällig. Die Stornierung kann auch bis zu 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Für Einzelzimmerbuchungen wird ein Aufpreis berechnet.

Packen Sie also Ihre Wanderschuhe und Spielkarten ins Auto und fahren Sie nach Norden. Den Rest haben wir erledigt ;-)

Senden Sie Anfragen und Bestellungen per E-Mail an: nraff@nraff.no

Tag kontakt via skemaet nedenfor. / Contact us via the message box below. / Schicht uns einer Meldung: