CAMP NORWAY - Oppdal & Flåm / 9 dage / Færge / Campinghytte / Rafting / RIB båd safari / Zipline / Flåmsbana / Vind tunnel / Moskus safari 

02.01.2021

SOMMER GRAND TOUR NOK 10.795,- (DKK 7.950,-) per person

Voksen: DKK 7.950,- og barn: DKK 2.950,-

Dette tilbud inkluderer:

Færge Hirtshals-Langesund med bil. Samt Bergen-Hirtshals med kabine til overnatning ombord og bil.

4 overnatninger i hytte på GranMo Camping

4 overnatninger i hytte på Flåm Camping

Aktiviteter:

Musk Ox Safari med guide 4-5 timer

RIB boat tur med guide på Aurlandsfjorden, ca 2 timer

Ziplinepark med guide, 3-4 timer

Familie Rafting med guide, ca 3 timer

Flåmsbana t/r ca 1 time hver vej.

Dette skal du og din familie opleve:

Dette er turen for alle der elsker friluftslivet, og hvor alle tre generationer kan være med. Efter sørejsen til Norge, samt køreturen igennem Norges smukke landskaber til Oppdal, checker i sent ind i jeres hytte. Efter en god nats søvn er I klar til dagens aktive del. I skal møde op ved receptionen på campingpladsen, her kommer jeres guider til det der skal ske i dag. I skal på familie rafting. Ud og sejle ned i elvens brusende vand. Denne raftingtur er meget venlig og designet således at alle kan være med. Om eftermiddagen samme dag er der planlagt en tur i Oppdal Zipline park. (Også en oplevelse absolut for alle). Dag 2 er der planlagt en familievenlig fjellvandringsdag ud og lede efter Musk Ox. I får en guide med.

Den sidste dag i Oppdal er der ikke planlagt et program, så her anbefaler vi en afslapningsdag, eller en udflugt til Trondheim.

Så går rejsen videre til Flåm. I køre igen igennem utroligt flot landskab, hvor det ene postkortfoto efter det andet trænger sig på. I bruger eftermiddagen /aftenen i Flåm på egen hånd.

Flåm er noget helt specielt. Den næste dag skal I ud og køre tog. Med den kendte Flåmsbane. Store naturoplevelser venter jer.

Den følgende dag har vi planlagt en helt speciel tur til jer. I skal på en fjord safari på Auerlandsfjorden i den RIB boat. Her garanteres der vind i håret.

I dagene i Flåm får i også tid til en udflugt til vikingebyen i Gudvangen.

På afrejsedagen tager I om morgen fra Flåms i retning mod Bergen. I Bergen kører i ombord på færgen, som bringer jer til Hirtshals. En 18 timers sørejse, hvor I både sejler langs den norske kyst, samt over Skagerrak. I får Lugar og sove i.

Overnatningerne foregår i camping hytter. Sengetøj kan lejes på campingpladserne. Der er mulighed for at lave mad i hytterne.

Dette bliver den sommerferie, som I ikke glemmer.

Både campingpladserne og aktivitetsoperatørerne er indstillet på at passe godt på dig og din familie i forhold til COVID19.

Ved Bestilling betales et depositum på DKK 2.000,- Den øvrige del af betalingen falder 14 dage før afrejse. Afbestilling kan ligeledes ske indtil 14 dage før afrejse. Ved enkeltværelsesbestillinger kommer et tillæg.

Så, pak vandreskoene og spillekortene i bilen, og kør nord på. Resten har vi sørget for ;-)

Ret forespørgsler og bestillinger til email: nraff@nraff.no


English

SUMMER - CAMP NORWAY - 

Oppdal / Flåm - 9 days

This offer includes:

Ferry Hirtshals-Langesund by car. As well as Bergen-Hirtshals with cabin for accommodation on board and car.

4 nights in a cabin at GranMo Camping

4 nights in a cabin at Flåm Camping

Activities:

Musk Ox Safari with guide 4-5 hours

RIB boat trip with guide on the Aurlandsfjord, about 2 hours

Zipline park with guide, 3-4 hours

Family Rafting with guide, about 3 hours

Flåmsbana round trip about 1 hour each way.


This is what you and your family will experience:

This is the trip for everyone who loves the outdoor life, and where all three generations can participate.

After the sea voyage to Norway, and the drive through Norway's beautiful landscapes to Oppdal, you will check in to your cabin. After a good night's sleep, you are ready for the active part of the day. The rafting assemply point is right next to your cabin on the GranMo Camping site. Here you will meet your guides who will explain what is to happen today. You are going on a family rafting trip. Out and sail down into the rushing water of the river. This rafting trip is very friendly and designed so that everyone can join. In the afternoon of the same day, a trip is planned in Oppdal Zipline park. (Also an experience absolutely for everyone). Day 2, a family-friendly mountain hike day is planned to look for the famous Musk Ox. You will get a guide here as well.

On the last day in Oppdal no program is planned, so here we recommend a day of relaxation, or an excursion to Trondheim.

Then the journey continues to Flåm. You drive again through incredibly beautiful landscape, where one postcard photo after another intrudes. You spend the afternoon / evening in Flåm on your own.

The area of Flåm is something very special. The next day you and your family will take a train ride on the famous Flåmsbana. Great nature experiences await you.

The following day we have planned a very special trip for you. You are going on a fjord safari on the Auerlandsfjord in the RIB boat. Here, wind in the hair is guaranteed.

During the days in Flåm, you will also have time to visit the viking village in Gudvangen.

On the day of departure you leave in the morning from Flåm in the direction of Bergen. In Bergen you drive on board the ferry, which brings you to Hirtshals. An 18-hour sea voyage, where you sail both along the Norwegian coast and across the Skagerrak. You get Lugar and sleep in.

The overnight stays take place in good camping cabins. Bed linen can be rented at the campsites. It is possible to cook in the cabins.

This will be the summer vacation that you will not forget.

Both the campsites and the activity operators will take good care of you and your family in relation to COVID19.

When ordering, a deposit of EUR 300 is paid. The rest of the payment is due 14 days before departure. Cancellation can also be made up to 14 days before departure. For single room bookings comes a surcharge.

So, pack your hiking boots and playing cards in the car and head north. The rest we have taken care of ;-)

Send inquiries and orders to email: nraff@nraff.no

Deutsch

SOMMER CAMP NORWEGEN

 - Oppdal / Flåm - 9 Tage

Erwachsene: EUR 995, - und Kinder: EUR 395, -

Dieses Angebot beinhaltet:

Fähre Hirtshals-Langesund mit dem Auto. Sowie Bergen-Hirtshals mit Kabine für Unterkunft an Bord und Auto.

4 Nächte in einer Hütte bei GranMo Camping

4 Nächte in einer Hütte auf Flåm Camping

Aktivitäten:

Moschusochsen-Safari mit Führer 4-5 Stunden

RIB Bootsfahrt mit Guide auf dem Aurlandsfjord, ca. 2 Stunden

Zipline Park mit Führer, 3-4 Stunden

Familien-Rafting mit Guide, ca. 3 Stunden

Flåmsbana Hin- und Rückfahrt ca. 1 Stunde pro Strecke.


Dies werden Sie und Ihre Familie erleben:

Dieser Reise ist für alle, die das Leben im Freien lieben. Alle drei Generationen können teilnehmen.

Nach der Seereise nach Norwegen und der Fahrt durch Norwegens wunderschöne Landschaften nach Oppdal checken Sie in Ihre Hütte ein. Nach einer erholsamen Nacht sind Sie bereit für den aktiven Teil des Tages. Der Rafting-Treffpunkt befindet sich direkt neben Ihrer Hütte auf dem GranMo-Campingplatz. Hier treffen Sie Ihre Guides, die erklären, was heute passieren wird. Sie machen eine Familien-Rafting-Reise. Raus und runter ins rauschende Wasser des Flusses. Diese Rafting-Tour ist sehr freundlich und so gestaltet, dass jeder mitmachen kann. Am Nachmittag desselben Tages ist ein Ausflug in den Zipline-Park Oppdal geplant. (Auch ein Erlebnis für jeden). Am Tag 2, ist ein familienfreundlicher Bergwandertag, geplant, um nach dem berühmten Moschusochsen zu suchen. Hier erhalten Sie auch einen Guide.

Am letzten Tag in Oppdal ist kein Programm geplant, daher empfehlen wir hier einen Tag der Entspannung oder einen Ausflug nach Trondheim.

Dann geht es weiter nach Flåm. Sie fahren wieder durch eine unglaublich schöne Landschaft, in die ein Postkartenfoto nach dem anderen eindringt. Sie verbringen den Nachmittag / Abend alleine in Flåm.

Die Gegend von Flåm ist etwas ganz Besonderes. Am nächsten Tag fahren Sie und Ihre Familie mit dem Zug auf der berühmten Flåmsbana. Tolle Naturerlebnisse erwarten Sie.

Am nächsten Tag haben wir eine ganz besondere Reise für Sie geplant. Sie machen eine Fjordsafari auf dem Auerlandsfjord im RIB-Boot. Hier ist Wind im Haar garantiert.

Während der Tage in Flåm haben Sie auch Zeit, das Wikingerdorf in Gudvangen zu besuchen.

Am Abreisetag fahren Sie morgens von Flåm in Richtung Bergen ab. In Bergen fahren Sie an Bord der Fähre, die Sie nach Hirtshals/DK bringt. Eine 18-stündige Seereise, bei der Sie sowohl entlang der norwegischen Küste als auch über den Skagerrak fahren. Sie bekommen Lugar und schläfen ein.

Die Übernachtungen finden in guten Campinghütten statt. Bettwäsche kann auf den Campingplätzen gemietet werden. In den Hütten kann gekocht werden.

Dies sind die Sommerferien, die Sie nicht vergessen werden.

Sowohl die Campingplätze als auch die Aktivitätsbetreiber kümmern sich in Bezug auf COVID19 gut um Sie und Ihre Familie.

Bei Bestellung wird eine Anzahlung von EUR 300 geleistet. Der Restbetrag ist 14 Tage vor Reiseantritt fällig. Die Stornierung kann auch bis zu 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Für Einzelzimmerbuchungen wird ein Aufpreis berechnet.

Packen Sie also Ihre Wanderschuhe und Spielkarten ins Auto und fahren Sie nach Norden. Den Rest haben wir erledigt ;-)

Senden Sie Anfragen und Bestellungen per E-Mail an: nraff@nraff.no

Tag kontakt via skemaet nedenfor. / Contact us via the message box below. / Schicht uns einer Meldung: