PREMIUM TOP NORWAY 14 dage Oppdal, Valldal & Myrkdalen / Rafting / Zipline / Havkajak / Flåmsbana / og meget mere.

01.01.2021

SOMMER GRAND TOUR NOK 24.395,- (DKK 17.950,-) per person

Voksen DKK 17.950,- Barn: DKK 5.950,-

En aktiv og underholdende sommerferie, for hele familien.

Dette tilbud inkluderer:

Færge Hirtshals-Langesund for 4 personer med bil, samt Bergen-Hirtshals (overnatning) med kabine for 4 personer og bil.

4 overnatninger på Oppdal Skifer hotel

4 overnatninger på Valldal Fjordhotel

4 overnatninger på Myrkdalen mountain resort

12 x morgenmad

Aktiviteter der passer til hele familien:

1. Musk Ox safari med guide 5-6 timer

2. Familie rafting med guide 3 timer

3. Zipline park over elv med guide 2 timer

4. Havkajak med guide 3 timer

5. Juving med guide 3 timer

6. Højfjeldshesteridning 2 timer

7. RIB boat trip med guide 2 timer

8. Flåmsbana t/r ca 2 timer

9. Fjellvandring

Al leje af udstyr er inkl. 

Dette skal I opleve:

I tager ophold 3 forskellige steder i Norge, som er forskellig på mange måder naturmæssigt. Der bliver ikke megen tid til IPAD og mobil på denne tur ;-)

Oppdal er jeres første stop. Ca. 7 timers kørsel nordpå fra Langesund. Her skal I bo på Skifer hotellet midt i byen.

I Oppdal opholder I jer ved Douvrefjellet, et kæmpe naturreservat. Her er planlagt en Musk Ox safari, hvor en guide tager jer med op på fjeldet, hvor de sjældne Muskus okser bor.

Dagen efter skal I på en familie rafting ud i den brusende elv. Børn ned til hel ned til 116 cm kan komme med. Denne oplevelse er helt klart et af turens højdepunkter. Våddragter og udstyr bliver stillet til rådighed. Om eftermiddagen samme dag skal alle mand så op og flyve, i en zipline park. Denne gang svævende hen over elvens brusende vand.

Der er planlagt en dag uden aktiviteter i Oppdal, hvor man enten kan samle kræfter eller tage op til Trondheim på sightseeing.

På turen til jeres næste base kører I op over Trollstigen. Det er en spektakulær naturoplevelse i sig selv.

Valldal er et ganske stille perle i Vestnorge. Området lægger lidt for sig selv. I området er der ekstremt få udenlandske turister. Fjordhotellet er basen for jeres næste 4 nætter. Valldal er kendt for velsmagende jordbær.

I Valldal skal I en dag ud på en guidet tur med havkajak på Ta fjorden. Man skal ikke tænke på at fjorden er mange hundrede meter dyb når man padler rundt der ;-). Her får I også stillet en våddragt til rådighed.

Næste dag skal i så op og prøve rigtigt kræfter med en elv. Dette er en aktivitet som hedder juving, hvor man rutsjer ned gennem vandstrømme osv. Denne tur er naturligvis også med guide. Her bliver man et med naturen. Juving er turens mest krævende aktivitet, hvor man ofte må overvinde sig selv lidt. (Juving er fra 9 år, og ved mindre børn erstatter vi denne aktivitet med en anden).

Næste dag er en fridag, hvor en udflugt til Ålesund anbefales.

Myrkdalen mountain resort er jeres næste stop. Dette er et eksklusivt resort gemt godt væk midt på fjellet. Her er fyldt med aktiviter for børnene, samt et fantastisk pizzaria.

Første dag skal I på en fjellridetur på hesteryg med guide. (Dette er også for nybegyndere).

Næste dag skal der fart i håret, når I tager på en en-dagsudflugt til Flåm (ca 45min i bil fra Myrkdalen). Her skal I prøve en RIB boat safari på Aurlandsfjorden. Herefter skal I med den kendte Flåmsbana en tur frem og tilbage på det man kalder en af Norges flotteste tog rejser. Ca 1 time i hver retning, og hvem ved, måske møder I en speciel dame på denne tur.

Den sidste dag på fjellet skal I ud på en fjellvandring op i terrænet. Der findes en god hytte med lokal øl og lokal mad på denne tur. (Hvis I ikke er til vandreturer kan I leje en elcykel på resortet og tage på en lidt længere tur op til Vikafjellet).

På afrejse dagen kører I den korte vej til Bergen, ca. 2 timer. Kl 12:30 afgår jeres færge i retning mod Hirtshals/DK. I har kabiner og overnatter ombord. Færgen er i land næste morgen. Hele turen er baseret på aktiviter til hele familien, men også 3 hoteller af høj standard, således at alle kan får en god nats søvn, efter dagens anstrengelser. Og kun 3 hoteller, således at man ikke skal på en lang køretur hver dag = familievenligt.


Der er taget godt vare om COVID19. Både turguidefirmaerne og hotellerne er fremme i forreste linje, når det kommer til COVID19 tiltag. Vi tilpasser turen efter jeres børns alder.

Turen er planlagt med afrejse når det passer jer. Det er muligt alle ugens 7 dage. Ved Bestilling betales et depositum på DKK 2.000,- Den øvrige del af betalingen falder 14 dage før afrejse. Afbestilling kan ligeledes ske indtil 14 dage før afrejse.

Ret forespørgsler og bestillinger til email: nraff@nraff.no

English:

Active summer holiday for the whole family - 14 days Premium TOP Norway - Oppdal / Valldal / Myrkdalen

Adult EUR 2,395 Children: EUR 795,-

An active and entertaining summer holiday, for the whole family.

This offer includes:

Ferry Hirtshals-Langesund for 4 people by car, and Bergen-Hirtshals (overnight) with cabin for 4 people and car.

4 nights at Oppdal Skifer hotel

4 nights at Valldal Fjordhotel

4 nights at Myrkdalen mountain resort

12 x breakfast

Activities:

1. Musk Ox safari with guide 5-6 hours

2. Family rafting with guide 3 hours

3. Zipline park with guide 2 hours

4. Sea kayaking with guide 3 hours

5. Canyoning with guide 3 hours

6. Mountain horse riding 2 hours

7. RIB boat trip with guide 2 hours

8. Flåmsbana round trip approx. 2 hours

9. Mountain hiking

All equipment rental is incl. in the price.

The trip:

You and your family will stay in 3 different places in Norway. We promise that there will not be much time for iPad and mobile on this trip ;-)

Oppdal is your first stop. Approx. 7 hours drive north from Langesund where the ferry docks. Here you will stay at the Skifer Hotel in the middle of the town.

In Oppdal you stay at Douvrefjellet, a huge nature reserve. A Musk Ox safari is planned here, where a guide will take you up the mountain where the rare Musk oxen live.

The next day you are going on a family rafting out into the rushing river. Children down to 116 cm can come along. This experience is definitely one of the highlights of the trip. Wetsuits and equipment are provided. In the afternoon of the same day, all of you will be flying, in a zipline park. This time hovering over the rushing water of the river.

A day without activities is planned in Oppdal, where you can either gather strength for the days to come or go up to Trondheim for city sightseeing.

On the way to your next base, you drive up the Trollstigen. It is a spectacular nature experience in itself.

Valldal is a fairly quiet gem in western Norway. The area is an unique experience. In the area there are extremely few foreign tourists. Fjordhotellet is the base for your next 4 nights. Valldal is known for tasty strawberries.

In Valldal, you will one day go on a guided sea kayak trip on the Ta fjord. One should not think that the fjord is many hundreds of meters deep when you paddle around there ;-). Here you will also be provided with a wetsuit.

The next day you are going to try out a special experience. This is an activity called canyoning, where you slide down through the river, etc. This trip is of course also with a guide. Here you become one with nature. Canyoning is the most demanding activity of the trip, where you often have to overcome yourself a little to take the last step or jump. (Children from 9 years can join, and for smaller children we will replace this activity with another).

The next day is a day off, where an excursion to Ålesund is recommended.

Myrkdalen mountain resort is your next stop. This is an upscale resort hiden away in the mountains. Here are many activities for the kids, as well as a fantastic pizzeria on sight.

The first day you will go on a mountain ride on horseback with a guide. (also for beginners).

The next day you will go on a one-day excursion to Flåm (approx. 45min by car from Myrkdalen). Here you will try a RIB boat safari on the Aurlandsfjord. After this experience you will travel with the famous Flåmsbana, a return trip on what is called one of Norway's most beautiful train journeys. About 1 hour in each direction, and who knows, you might meet a special lady on this trip.

On the last day in the mountains, you will go on a mountain hike up into the terrain. There is a good cottage with local beer and local food on this trip. (If you do not like hiking, you can rent an electric bike at the resort and go on a slightly longer trip up to Vikafjellet).

On the day of departure you drive the short way to Bergen, approx. 2 hours. At 12:30 your ferry departs in the direction of Hirtshals / DK. You have a cabin and spend the night on board. The ferry is ashore the next morning. 

The whole trip is based on activities for the whole family, but also 3 hotels of a high standard, so that everyone can get a good night's sleep, after the day's efforts. And only 3 hotels, so you do not have to go on a long drive every day = family friendly.

Both the tour guide companies and the hotels are at the forefront when it comes to COVID19 pre-cautions and initiatives.

We adapt the trip to the age of your children.

The trip is planned with departure when it suits you. It is possible 7 days a week. When ordering, a deposit of EUR 300 is paid. The rest of the payment is due 14 days before departure. Cancellation can also be made up to 14 days before departure.

Send inquiries and orders to email: nraff@nraff.no

Deutsch

Aktiver Sommerurlaub für die ganze Familie - 14 Tage Premium TOP Norwegen - Oppdal / Valldal / Myrkdalen

Erwachsene EUR 2.395,- Kinder: EUR 795,-

Ein aktiver und unterhaltsamer Sommerurlaub für die ganze Familie.

Dieses Angebot beinhaltet:

Fähre Hirtshals-Langesund für 4 Personen mit dem Auto und Bergen-Hirtshals (über Nacht) mit Kabine für 4 Personen und Auto.

4 Nächte im Oppdal Skifer Hotel

4 Nächte im Valldal Fjordhotel

4 Nächte im Myrkdalen Berg hotel

12 x Frühstück

Aktivitäten für die ganze Familie:

1. Moschusochsen-Safari mit Guide 5-6 Stunden

2. Familien-Rafting mit Guide 3 Stunden

3. Zipline Park über den Fluss mit Guide 2 Stunden

4. Seekajakfahren mit Guide 3 Stunden

5. Canyoning mit Guide 3 Stunden

6. Reiten auf Pferd mit Guide 2 Stunden

7. RIB Bootsfahrt mit Guide 2 Stunden

8. Flåmsbana Hin- und Rückfahrt ca. 2 Stunden

9. Bergwandern

Der gesamte Ausrüstungsverleih ist inkl.

Dies werden Sie erleben:

Sie wohnen an 3 verschiedenen Orten in Norwegen, die sich natürlich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Auf dieser Reise bleibt nicht viel Zeit für iPad und Handy ;-)

Oppdal ist Ihre erste Station. Ca. 7 Autostunden nördlich von Langesund. Hier übernachten Sie im Skifer Hotel mitten in der Stadt.

In Oppdal übernachten Sie im Douvrefjellet, einem riesigen Naturschutzgebiet. Hier ist eine Moschusochsen-Safari geplant, bei der Sie ein Führer auf den Berg bringt, auf dem die seltenen Moschusochsen leben.

Am nächsten Tag ist einer Familie Rafting geplannt. Kinder bis zu 116 cm können mitkommen. Diese Erfahrung ist definitiv einer der Höhepunkte der Reise. Neoprenanzüge und Ausrüstung sind vorhanden. Am Nachmittag desselben Tages werden alle in einem Zipline-Park. Diesmal über dem rauschenden Wasser des Flusses.

In Oppdal ist ein Tag ohne Aktivitäten geplant, an dem Sie entweder Kraft sammeln oder zum Sightseeing nach Trondheim fahren können.

Auf dem Weg zu Ihrer nächsten Standort fahren Sie den Trollstigen hinauf. Es ist ein spektakuläres Naturerlebnis für sich.

Valldal ist ein ziemlich ruhiges Juwel in Westnorwegen. In der Gegend gibt es extrem wenige ausländische Touristen. Das Fjordhotellet ist der Standort für Ihre nächsten 4 Nächte. Valldal ist bekannt für leckere Erdbeeren.

In Valldal werden Sie am ersten Tag eine geführte Seekajakfahrt auf dem Ta-Fjord unternehmen. Man sollte nicht denken, dass der Fjord viele hundert Meter tief ist, wenn man dort herumpaddelt ;-). Hier erhalten Sie auch einen Neoprenanzug.

Am nächsten Tag ist eine Aktivität namens Canyoning geplannt, bei der Sie durch Wasserströmungen usw. nach unten rutschen. Diese Aktivität ist natürlich auch mit einem Guide. Hier wirst du eins mit der Natur. Canyoning ist die anspruchsvollste Aktivität der Reise, bei der Sie sich oft ein wenig überwinden müssen. (Kinder können ab 9 Jahren mitmachen, und für kleinere Kinder ersetzen wir diese Aktivität durch eine andere).

Der nächste Tag ist ein freier Tag, an dem ein Ausflug nach Ålesund empfohlen wird.

Myrkdalen Mountain Resort ist Ihre nächste Station. Dies ist ein gehobenes Resort mitten in den Bergen. Hier gibt es viele Aktivitäten für die Kinder sowie eine fantastische Pizzaria.

Am ersten Tag reiten Sie mit einem Guide zu Pferd. (Dies ist auch für Anfänger).

Am nächstenTag werden Sie einen eintägigen Ausflug nach Flåm unternehmen (ca. 45 Autominuten von Myrkdalen entfernt). Hier werden Sie eine RIB-Bootssafari auf dem Aurlandsfjord unternehmen. Danach werden Sie mit der berühmten Flåmsbana eine Reise hin und her auf einer der schönsten Zugreisen Norwegens unternehmen. Etwa 1 Stunde in jede Richtung, und wer weiß, vielleicht treffen Sie auf dieser Reise eine besondere Dame.

Am letzten Tag auf dem Berg machen Sie eine Bergwanderung ins Gelände. Auf dieser Wanderung gibt es ein gutes Häuschen mit lokalem Bier und lokalem Essen. (Wenn Sie nicht wandern wollen, können Sie im Resort ein Elektrofahrrad mieten und eine etwas längere Ausflug nach Vikafjellet unternehmen.)

Am Abreisetag fahren Sie den kurzen Weg nach Bergen, ca. 2 Stunden. Um 12:30 Uhr fährt Ihre Fähre in Richtung Hirtshals / DK ab. Sie haben Kabinen und übernachten an Bord. Die Fähre ist am nächsten Morgen an Land. 

Die gesamte Reise basiert auf Aktivitäten für die ganze Familie, aber auch auf 3 Hotels mit hohem Standard, damit jeder nach den Anstrengungen des Tages gut schlafen kann. Und nur 3 Hotels, so dass Sie nicht jeden Tag eine lange Auto-Fahrt machen müssen = familienfreundlich.

Sowohl die Reiseleiter als auch die Hotels stehen bei COVID19-Initiativen an vorderster Front.

Wir passen die Reise an das Alter Ihrer Kinder an.

Die Reise ist mit Abfahrt geplant, wenn es Ihnen passt. Es ist 7 Tage die Woche möglich. Bei Bestellung wird eine Anzahlung von EUR 300 geleistet. Der Restbetrag ist 14 Tage vor Reiseantritt fällig. Die Stornierung kann auch bis zu 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen.

Senden Sie Anfragen und Bestellungen per E-Mail an: nraff@nraff.no

Tag kontakt via skemaet nedenfor. /  Contact us via the message box below. /  Schicht uns einer Meldung: